ampacordef 
icono inici
clickedu logo

pinza de ropaA P-5, identifiquem la paraula correcta

A P5, els nens i nenes posen en pràctica els seus coneixements lectors a partir de jocs lúdics i manipulatius que satisfan les seves necessitats.

Per fer l’activitat, els alumnes manipulen un full DIN A4 plastificat i pinces de la roba. En aquest full apareix una graella amb dibuixos i paraules semblants que els infants hauran de llegir per fileres, de forma que al centre de cada filera, tinguin com a suport visual un dibuix.

Els alumnes han de de fixar-se en les il·lustracions i llegir les paraules que apareixen als costats, decidint així quina és la correcta i la que fa referència al dibuix. Un cop la identifiquen, l’han d’assenyalar col·locant una pinça en el costat corresponent. D’aquesta forma, treballen la lectura, l’atenció, la discriminació visual entre paraules semblants, l’associació paraula-imatge i la psicomotricitat fina.

Es tracta d’un joc multinivell que s’adequa al ritme lector de tots els alumnes, ja que comprèn des de paraules més curtes fins a paraules més llargues. A més, contempla l’aparició de combinacions gràfiques més fàcils a descodificar i d’altres més difícils, atenent el nivell de lectura de cada nen/a.

Està format per diverses fitxes i cadascuna pretén treballar una consonant diferent. És per aquesta raó que totes les paraules comencen per una consonant concreta. Per aquest motiu, la dinàmica de funcionament d’aquest joc consisteix en anar incorporant fitxes a mesura que treballem noves lletres. Així anem interioritzant les consonants de forma acumulativa, i això ens permet discriminar amb més claredat la reproducció gràfica i el so que implica cada lletra.

paraula correcta.jpg