ampacordef 
icono inici
clickedu logo

idiomasPROJECTE GEP (GENERACIÓ PLURILINGÜE)

Ens complau comunicar-vos que la nostra escola ha estat acceptada per formar part del projecte GEP.

 

Un projecte d’ innovació pedagògica monitoritzat per l’ inspectora i la coordinadora dels centres GEP del Departament d’ Educació que consisteix en implementar les llengües estrangeres en altres matèries , amb “ la finalitat de millorar la competència en llengües estrangeres de l’ alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi. També es promou un aprenentatge actiu i significatiu per part de l’alumnat, basat en el treball cooperatiu i per projectes que integrin les TIC, en una avaluació orientada a l’aprenentatge, i en l’adquisició d’estratègies per a un aprenentatge autònom..”

Aquest projecte consta d’una formació al professorat que dura 3 cursos i que al mateix temps que es va fent la formació es va compartint amb el professorat de llengües i implementant a les aules.

Així, poc a poc, i havent començat el curs passat a Infantil l’ampliació d’ hores que fan els alumnes en anglès, i amb l’ implementació d’ altres matèries impartides en anglès durant la primària, els alumnes assoliran els coneixements de la segona llengua estrangera molt més fàcilment i de manera gairebé espontània.

Tampoc no ens podem oblidar que l’ escola també fa una segona llengua estrangera a l’ ESO, francès o alemany, que els alumnes tenen durant tota l’ ESO assolint així un bon nivell de la segona llengua estrangera.

Durant aquest primer curs de formació es realitzarà el pla d’ acció amb objectius i actuacions, es decidirà el nombre de docents implicats que a l’hora faran la transferència i difusió a altres docents, organització horària, grups d’ experimentació i matèries, seguiment del projecte per part de direcció i de l’ inspectora del departament i indicadors d’avaluació.

Us volem transmetre tota la nostra il·lusió, ganes i motivació envers aquest projecte per a beneficiar a tots/es els alumnes de l’escola.